Nieuwe commandant Korps Mariniers: “We klaren de klus” 

Nieuwsbericht | 25-08-2017 | 16:58

Het was zijn vader die als onderofficier van de mariniers het vuur voor het korps aanwakkerde bij de nog piepjonge Jeff Mac Mootry. Vandaag werd zijn jongensdroom bekroond. Hij nam als brigadegeneraal der mariniers het commando over het korps over van ranggenoot Frank van Sprang. Dat gebeurde op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.


Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry spreekt de aanwezigen toe tijdens de commando-overdracht. Op de achtergrond mariniers in gevechtsuitrusting.
Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry.
Mac Mootry: “Relevant blijven, kwaliteit leveren en daarmee opdrachten succesvol afronden blijft de koers. Als een beroep op ons wordt gedaan dan gaan we voorwaarts en klaren we de klus. Can do and will do! Dat zijn we aan onze stand verplicht en dat mag men van ons verwachten. En met ‘men’ bedoel ik niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook de Nederlandse samenleving, de internationale gemeenschap, onze coalitiepartners en niet in de laatste plaats onze voorgangers die zich in de voorgaande 351 jaren keihard hebben ingezet.

Opleidingskind

Opvallend genoeg kwam de vader van Mac Mootry ook ter sprake toen Van Sprang het woord nam: “Mijn vader heeft mij altijd voorgehouden dat strepen en sterren er niet voor zorgen dat alles vanzelf gaat. Ook een generaal weet niet alles en kan niet alles alleen. Ik twijfel er echter niet aan dat jóuw vader daar hetzelfde in heeft gestaan tijdens jóuw opvoeding. Zo ken ik jouw vader namelijk nog als mijn instructeur in de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers. Het moet een apart gevoel voor hem zijn dat naast een opleidingskind zijn biologische zoon nu ook korpscommandant wordt.”

Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry neemt het vaandel over van zijn voorganger en ranggenoot Frank van Sprang (l.).
Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry neemt het vaandel over van zijn voorganger en ranggenoot Frank van Sprang (l.).
Mac Mootry
Mac Mootry (53) nam deel aan de VN-missies in Cambodja en Haïti, voerde in 1997 het commando over een detachement mariniers bij de NAVO Stabilisation Force in Bosnië en was enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties.

In 2010 was Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan en in 2012 commandant van 2e Mariniersbataljon. Deze eenheid droeg onder meer bij aan de antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Eind mei 2014 werd hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.

Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten
Van Sprang was sinds 18 maart 2016 commandant van het Korps Mariniers. Hij wordt op 11 september 2017 plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.

Bron: Defensie.nl 

Benoemingen marinetop

 
      14 | 06

Schout-bij-nacht Rob Kramer (links)
wordt per 22 september 2017 de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten,
in de rang van vice-admiraal.
Hij volgt hiermee luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op.
Brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang volgt op zijn beurt
Kramer op als plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten.
Hiertoe wordt hij bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.
   
       Schout-bij-nacht
           Rob Kramer
 Bron: Alle Hens    Brigadegeneraal der mariniers
          Frank van Sprang

Vice-admiraal Rob Bauer nieuwe Commandant der Strijdkrachten.

Vice-admiraal Rob Bauer is voorgedragen als nieuwe Commandant der Strijdkrachten. De ministerraad deed dit vandaag op voorstel van minister Jeanine Hennis-Plasschaart.

   
Vice-admiraal Rob Bauer
Bron: Defensie / Actueel
Bauer volgt generaal Tom Middendorp later dit jaar op als Nederlands hoogste Militair. Bauer is sinds september 2015 de plaatsvervanger van Middendorp. Wanneer hij het commando precies overneemt, wordt later bekendgemaakt. 
De Commandant der Strijdkrachten is verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie. Hij heeft de dagelijkse leiding en informeert en adviseert de minister hierover. Een andere taak is de planning en uitvoering van militaire operaties. Ook is de Commandant der Strijdkrachten de belangrijkste militair adviseur van Nederlandse politieke leiders. Bauer is vereerd voorgedragen te zijn: "ik kijk er naar uit de komende jaren te werken aan het verdere herstel van onze krijgsmacht. uit Defensiekrant.
Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry
Bron: Defensie / Actueel

Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry

Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry is per 25 augustus Commandant Korps Mariniers en directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten. Op 14 augustus wordt hij hiervoor bevorderd tot brigadegeneraal der mariniers. Mac Mootry begint in 1985 als dienstplichtige bij het Korps Mariniers. Na de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers is hij 6 jaar pelotonscommandant. Hij behaalt de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist en commando.

In 1992 volgt een uitzending naar Cambodja en in 1995 naar Haïti. Daarna neemt hij als commandant van een detachement mariniers deel aan de NAVO Stabilisation Force in Bosnië. Hij is enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties en 3 jaar compagniescommandant. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan. In september 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. De eenheid draagt onder meer bij aan antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Sinds eind mei 2014 is hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.