Vereniging van Oud Mariniers

De Vereniging Oud Mariniers (VOMARNS) is een landelijke en succesvolle vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
De Vereniging Oud Mariniers is geen afdeling of onderafdeling van het Contact Oud Mariniers. 
De saamhorigheid, de kameraadschap, de onderlinge hulpvaardigheid en de verbondenheid met het Korps Mariniers, zijn elementen die de Vereniging hoog in het vaandel heeft staan. 

Om de leden geïnformeerd te houden is er een Verenigings Nieuwsbrief onder de naam "Baksgewijs". Baksgewijs is een half jaarlijkse nieuwsbrief waarin reünies, soos- en feestavonden, excursies vermeld worden maar ook informatie van oud- mariniers, veteranen en het Korps Mariniers van vandaag. 

Al met al, kunnen we stellen dat het VOMARNS een zeer bruisende vereniging is die in een behoefte voorziet en zijn bestaansrecht heeft bewezen. 
Niet alleen oud mariniers, maar ook degenen die de Vereniging een warm hart toedragen kunnen met het donateurschap hun sympathie voor de Vereniging tot uiting laten komen. 

Meer van weten, schrijf, bel of e-mail naar : 

Het Dagelijks Bestuur.